Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT058045, 06VAT058045 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-09-01 Stoppdatum 2021-09-01
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 3543
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: