Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT077029, 06VAT077029 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-11-01 Stoppdatum 2021-11-01
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 8753
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: