Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gäddegölen, 101091 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-08-25 Stoppdatum 2021-08-25
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 3622
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: