Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Arvidabosjön, 101063 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-08-25 Stoppdatum 2021-08-25
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 26737
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: