Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sunnerbosjön, 101213 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-08-29 Stoppdatum 2021-08-29
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 26527
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: