Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sunnerbosjön, 101213 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-04-14 Stoppdatum 2021-04-14
Mängd (ton): 15,39 Kostnad totalt: 27212
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: