Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BB.48, 13VÅTM101000Boarp48 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-31 Stoppdatum 2001-08-31
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 1684
Kalkmedel: Grovkalk 0,1-0,5 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: