Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BB.48, 13VÅTM101000Boarp48 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-28 Stoppdatum 2003-08-28
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 1840
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: