Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT017053, 06VAT017053 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-09-07 Stoppdatum 2021-09-07
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 15970
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: