Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT017070, 06VAT017070 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-09-07 Stoppdatum 2021-09-07
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1717
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: