Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BB.48, 13VÅTM101000Boarp48 Budgetår: 2008
Startdatum: 2007-12-18 Stoppdatum 2007-12-18
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 2585
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: