Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT019003, 06VAT019003 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-09-07 Stoppdatum 2021-09-07
Mängd (ton): 10,07 Kostnad totalt: 17859
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: