Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT022083, 06VAT022083 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-08-22 Stoppdatum 2021-08-22
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 10647
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: