Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT029021, 06VAT029021 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-09-03 Stoppdatum 2021-09-03
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 8848
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: