Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dalsjön, 650163146297 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-09-22 Stoppdatum 2021-09-22
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 5192
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: