Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJ.02, 13VÅTM105000Björnb02 Budgetår: 1999
Startdatum: 2000-01-20 Stoppdatum 2000-01-21
Mängd (ton): 5,30 Kostnad totalt: 3870
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: