Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kroksjön, 656705 142984 Budgetår: 2022
Startdatum: 2022-06-16 Stoppdatum 2022-06-16
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 7972
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: