Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björsjö, 627855 134250 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-05 Stoppdatum 2004-11-05
Mängd (ton): 18,11 Kostnad totalt: 10848
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: