Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Danasjö, 635292 131785 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-11-14 Stoppdatum 2007-11-14
Mängd (ton): 6,30 Kostnad totalt: 7608
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: