Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Djupasjön, 630864 133991 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-10-12 Stoppdatum 1999-10-12
Mängd (ton): 35,90 Kostnad totalt: 17504
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: