Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Djupasjön, 630864 133991 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-10-01 Stoppdatum 2003-10-01
Mängd (ton): 18,64 Kostnad totalt: 16252
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: