Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Djupasjön, 630864 133991 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-10-28 Stoppdatum 2006-10-28
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 11790
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: