Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Djupasjön, 630864 133991 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-11-20 Stoppdatum 2007-11-20
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 12186
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: