Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Djupasjön, 630864 133991 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-29 Stoppdatum 2008-09-29
Mängd (ton): 9,99 Kostnad totalt: 7463
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: