Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT042003, 06VAT042003 Budgetår: 2022
Startdatum: 2022-09-01 Stoppdatum 2022-09-01
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 12846
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: