Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT049005, 06VAT049005 Budgetår: 2022
Startdatum: 2022-09-15 Stoppdatum 2022-09-15
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 37458
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: