Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT052012, 06VAT052012 Budgetår: 2022
Startdatum: 2022-09-15 Stoppdatum 2022-09-15
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 20817
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: