Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT058045, 06VAT058045 Budgetår: 2022
Startdatum: 2022-09-04 Stoppdatum 2022-09-04
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 3976
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: