Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Södra Portgölen, 098744 Budgetår: 2022
Startdatum: 2022-11-07 Stoppdatum 2022-11-07
Mängd (ton): 2,01 Kostnad totalt: 4326
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: