Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hanhyltagölen, 101282 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-24 Stoppdatum 2006-08-24
Mängd (ton): 0,96 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: