Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hagelgölarna, 098268 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-10-22 Stoppdatum 2003-10-22
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,1
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: