Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.böl.13, 13VÅTM99000Bölarp13 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-01-26 Stoppdatum 1999-01-30
Mängd (ton): 5,90 Kostnad totalt: 4256
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: