Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.böl.13, 13VÅTM99000Bölarp13 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-02-17 Stoppdatum 2004-02-17
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 6378
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: