Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.böl.13, 13VÅTM99000Bölarp13 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-03-30 Stoppdatum 2005-03-30
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 6432
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: