Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.böl.13, 13VÅTM99000Bölarp13 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-04-15 Stoppdatum 2010-04-15
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4455
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: