Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.böl.23, 13VÅTM99000Bölarp23 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-02-14 Stoppdatum 2001-02-14
Mängd (ton): 36,76 Kostnad totalt: 34251
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: