Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.böl.23, 13VÅTM99000Bölarp23 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-01-23 Stoppdatum 2003-01-23
Mängd (ton): 39,00 Kostnad totalt: 40365
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: