Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.böl.23, 13VÅTM99000Bölarp23 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-03-03 Stoppdatum 2009-03-03
Mängd (ton): 26,54 Kostnad totalt: 37527
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: