Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.sva.01, 13VÅTM99000Svarta01 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-01-26 Stoppdatum 1999-01-30
Mängd (ton): 11,81 Kostnad totalt: 8518
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: