Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fruegölen, 098474 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-10-24 Stoppdatum 2003-10-24
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,1
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: