Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HD.07, 13VÅTM103000Högv07 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-02-22 Stoppdatum 2001-02-22
Mängd (ton): 4,85 Kostnad totalt: 5989
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: