Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HD.35, 13VÅTM103000Högv35 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-26 Stoppdatum 2004-10-29
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 17911
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: