Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HD.35, 13VÅTM103000Högv35 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-11-01 Stoppdatum 2009-11-01
Mängd (ton): 14,87 Kostnad totalt: 19905
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: