Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.16, 13VÅTM103000Fage16 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-01-31 Stoppdatum 2000-01-31
Mängd (ton): 4,07 Kostnad totalt: 2871
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: