Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.16, 13VÅTM103000Fage16 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-02-24 Stoppdatum 2002-02-24
Mängd (ton): 6,59 Kostnad totalt: 6345
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: