Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.16, 13VÅTM103000Fage16 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-01-29 Stoppdatum 2004-01-29
Mängd (ton): 3,87 Kostnad totalt: 3978
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: