Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.16, 13VÅTM103000Fage16 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-27 Stoppdatum 2004-10-27
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 3582
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: