Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.16, 13VÅTM103000Fage16 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-11-12 Stoppdatum 2007-11-12
Mängd (ton): 2,94 Kostnad totalt: 3729
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: