Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.36, 13VÅTM103000Fage36 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-01-27 Stoppdatum 2004-01-27
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1049
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: