Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.36, 13VÅTM103000Fage36 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-11-14 Stoppdatum 2007-11-14
Mängd (ton): 0,95 Kostnad totalt: 1209
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: